Skip to main content

Razvoj elektronike

Razvoj elektronike je naša glavna dejavnost, običajno razdeljena na štiri faze: opis problema, načrtovanje, inženiring in validacija. Naše storitve obvladujejo celotne projekte v vseh fazah, lotimo se pa tudi posameznih delov razvojnega procesa.

Prva faza v našem razvojnem procesu se začne z opredelitvijo in definicijo problema in konča s prototipom oz. proof-of-concept modelom. V tej fazi pregledamo povpraševanje po izdelku, ki ga je treba razviti, in skupaj z naročnikom definiramo zahteve. V tej fazi se določijo tehnične specifikacije, smernice za izdelavo, postopki testiranja ter drugi pogoji in omejitve.

V naslednjem koraku ocenimo trenutno stanje razpoložljivih rešitev in preko itraktivnega razvojnega procesa pripravimo načrte, postopke in pregled procesov, ki so potrebni, da bo izdelek izpolnil postavljene zahteve. Do končnega izdelka pridemo skupaj v sodelovanju z naročnikom v več korakih, kjer upoštevamo vse povratne informacije in na transparenten način preko rednih sestankov pridemo do zastavljenega cilja.

Končni izdelek je izdelan in sestavljen v fazi pilotske izdelave, kjer se preveri tudi sam proces proizvodnje. Naš cilj v tej fazi je dobaviti zanesljiv izdelek, ki izpolnjuje specifične konstrukcijske zahteve na stroškovno učinkovit način, seveda kadar gre za izdelek v večjih serijah, ki se bo proizvajal v serijski proizvodnji. Do nekaj 10 ali največ 100 kos pa lahko izdelamo tudi pri nas, kjer imamo vso potrebno opremo in znanje za izdelavo majhnih serij.

Testiranje in verifikacija zastavljenih zahtev je proces, ki ga izvajamo ves čas razvoja. Na koncu pa izvedemo še validacijski preizkus funkcionalnosti razvitega izdelka s sistematično oceno in izvajanjem nekaterih testov. V tej fazi pripravimo vse potrebno za končno validacijo in pri tem nudimo vso potrebno pomoč, da izdelek skupaj tudi certificiramo po zahtevanih standardih, če je to potrebno.